Nowe przepisy o rozprawach zdalnych – co musisz wiedzieć?

Zmieniający się świat wymaga od prawa, systemu prawnego i prawników ciągłego dostosowywania się do nowych realiów – również tych wynikających z rozwoju technologii. 14 marca 2024 roku weszły w życie kluczowe zmiany w polskim systemie prawnym, mające na celu usprawnienie i zmodernizowanie procedur sądowych – rozprawy zdalne.

Czym są rozprawy zdalne?

Rozprawy zdalne, umożliwiają uczestnictwo w postępowaniu sądowym bez konieczności fizycznego stawienia się w sądzie i stały się możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Wprowadzone pierwotnie jako środek tymczasowy podczas pandemii, teraz zostały na stałe włączone do postępowań sądowych, co jest odpowiedzią na pozytywny odzew uczestników postępowań.

Posiedzenia zdalne – rozprawy online

Możliwość przeprowadzenia zdalnego posiedzenia sądowego zostaje ujęta w Kodeksie postępowania cywilnego. Aby wziąć udział w posiedzeniu online, uczestnik musi zgłosić taki zamiar sądowi, zachowując określone terminy. Co istotne, posiedzenia zdalne nie są dozwolone w przypadkach, gdy odbywają się one przy drzwiach zamkniętych.

Postępowanie dowodowe

Strony mają możliwość wskazania, czy chcą przeprowadzenia dowodu w ramach posiedzenia zdalnego. Mają prawo sprzeciwu wobec przesłuchania świadka lub strony w trybie zdalnym.

Co to oznacza dla klientów kancelarii?

Te zmiany otwierają przed naszymi klientami nowe możliwości, ułatwiając im uczestnictwo w postępowaniach sądowych. Zmniejszenie konieczności fizycznego stawienia się w sądzie, to nie tylko oszczędność czasu, ale również mniejszy stres związany z oczekiwaniem pod salą sądową. Istotne, aby w porę zgłosić sądowy wolę wzięcia udziału w posiedzeniu w formie zdalnej, aby i sąd i uczestnik postępowania mogli się odpowiednio przygotować, w tym technicznie.