Rozwiodłeś się? A może nieskutecznie!

Czy Twój rozwód został przeprowadzony w latach 2021-2023? W świetle najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, wyroki rozwodowe wydane w tym okresie mogą być nieważne. Ta istotna informacja dotyczy szerokiej grupy osób, które przeszły przez proces rozwodowy w ostatnich latach. Przedstawiamy kluczowe aspekty orzeczenia Sądu Najwyższego i wskazówki, jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć swoje prawa.

W grudniu 2023 roku Sąd Najwyższy wydał przełomową uchwałę (sygn. akt III CZP 32/23), która rzuciła nowe światło na procesy rozwodowe przeprowadzone w latach 2021-2023. Zgodnie z orzeczeniem, wyroki rozwodowe wydane w składzie ławniczym w tym okresie mogą być nieważne z powodu błędnego składu sądu orzekającego. Ta decyzja dotyczy spraw niezakończonych do 3 lipca 2021 roku oraz wszczętych od 3 lipca 2021 roku do 14 kwietnia 2023 roku.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli Twój rozwód został orzeczony w tym okresie, istnieje ryzyko, że Twoje postępowanie rozwodowe jest dotknięte wadą nieważności. Oznacza to, że wszystkie decyzje podjęte w ramach tego procesu, w tym podział majątku, ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi czy alimenty, mogą być podważone.

Jakie kroki należy podjąć?

Weryfikacja wyroku: Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy Twój rozwód może być objęty uchwałą Sądu Najwyższego. Skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże Ci ocenić status Twojego wyroku.

Ochrona praw: Jeśli Twój rozwód może być nieważny, istotne jest podjęcie działań w celu ochrony swoich praw i interesów. Może to obejmować ponowne złożenie wniosku o rozwód lub podjęcie kroków w celu zabezpieczenia majątku i ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy: Proces ten może być skomplikowany i obciążający emocjonalnie. Profesjonalna pomoc prawna jest niezbędna, aby upewnić się, że Twoje sprawy są prowadzone zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach rozwodowych i ma bogate doświadczenie w radzeniu sobie z tego typu przypadkami. Zrozumienie nowych wytycznych i skuteczna reprezentacja naszych klientów w świetle najnowszych orzeczeń sądu to nasza specjalność. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu, od weryfikacji wyroku po zabezpieczenie Twoich praw i interesów.

Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące nieważności wyroków rozwodowych wydanych w latach 2021-2023 stanowi znaczący zwrot w prawie rodzinnym. Jeśli dotyczy to Ciebie, nie zwlekaj z podjęciem odpowiednich kroków. Skontaktuj się z nami już dziś.