• Roszczenia z tytułu tzw. kredytów frankowych CHF
  • Roszczenia z tytułu tzw. kredytów złotówkowych PLN/WIBOR